ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
นักวิจัย : อุดม รัฐอมฤต -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดม รัฐอมฤต - . (2530). ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
อุดม รัฐอมฤต - . 2530. "ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
อุดม รัฐอมฤต - . "ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2530. Print.
อุดม รัฐอมฤต - . ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2530.