ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ
นักวิจัย : อำนาจ บุบผามาศ -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำนาจ บุบผามาศ - . (2538). ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
อำนาจ บุบผามาศ - . 2538. "ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
อำนาจ บุบผามาศ - . "ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2538. Print.
อำนาจ บุบผามาศ - . ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยหุ้นบุริมสิทธิ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2538.