ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที
นักวิจัย : พลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ
คำค้น : การสื่อสารด้วยแสง , เส้นใยนำแสง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงฤดี วรสุชีพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328626 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6882
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอขั้นตอนการออกแบบและประกอบต้นแบบทรานส์พอนเดอร์ทางแสง เพื่อนำไปใช้เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที โดยทางภาคส่งเลือกใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงซึ่งมีความซับซ้อนในการออกแบบน้อยกว่าเทคนิคการมอดูเลตภายนอกส่วนทางภาครับเลือกใช้เทคนิคการตรวจจับโดยตรง ซึ่งทั้งสองเทคนิคที่กล่าวมาเป็นเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม จึงทำให้การประกอบทรานส์พอนเดอร์ต้นแบบนี้มีต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณข้อมูลของวงจรที่ประกอบขึ้นผ่านมาตรฐาน ITU-T G.957 และมีอัตราบิตผิดพลาดต่ำกว่า 10[superscript -9] เมื่อส่งสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วแบบโหมดเดียวมาตรฐาน

บรรณานุกรม :
พลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ . (2548). การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ . 2548. "การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ . "การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พลวัฒน์ ตันติวงศ์อำไพ . การพัฒนาทรานส์พอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรงและการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.