ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 89

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 89
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6846
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปีคณะอักษรศาสตร์ -- งานอักษรศาสตร์คืนเหย้า 90 ปี -- งานทำบุญตักบาตรปีใหม่ -- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล -- นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 -- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาฯ กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ -- การจัดทำฐานข้อมูลการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2550 -- ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ -- สถาบันวิทยบริการได้รับรางวัล Top Usage Award -- Top ScienceDirect Usage Award -- Top Scopus Usage -- Top Scopus Usage Growth in Thailand -- คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR)-- โครงการสร้างฐานข้อมูลประชาคมวิชาการจุฬาฯ (CoP) -- บริการอ้างอิงเสมือน -- บริการเสริมการยืม-คืนหนังสือเฉพาะอาจารย์

สถาบันวิทยบริการเปิดให้บริการรูปแบบใหม่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 89.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 89".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 89."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 89. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.