ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542
นักวิจัย : สุวิมล ว่องวาณิช , นงลักษณ์ วิรัชชัย
คำค้น : สถาบันอุดมศึกษา -- เอเชีย , สถาบันอุดมศึกษา -- เอเชีย -- การประเมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9748086887 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6812
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลัย -- ความคงที่ของผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในช่วง 3 ปี -- ผลการวิเคราะห์อันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทย

บรรณานุกรม :
สุวิมล ว่องวาณิช , นงลักษณ์ วิรัชชัย . (2542). การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช , นงลักษณ์ วิรัชชัย . 2542. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช , นงลักษณ์ วิรัชชัย . "การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุวิมล ว่องวาณิช , นงลักษณ์ วิรัชชัย . การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.