ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis
นักวิจัย : ยุทธพงษ์ อุดแน่น
คำค้น : continuous flow analysis , flow injection analysis , segmented flow analysis
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4780107 , http://research.trf.or.th/node/2054
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่1 เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการไหลอย่างต่อเนื่องสำหรับการหาอัตราส่วนโมลและการทำโฟโตเมตริกไทเทรชัน โดยระบบที่ใช้ประกอบด้วยปั๊ม ภาชนะสำหรับทำปฏิกิริยาขนาดเล็ก เครื่องคนสารละลาย แท่งแม่เหล็กคนสารขนาดเล็ก โฟลเซลล์ และเครื่องตรวจวัด ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นภายในภาชนะสำหรับทำปฏิกิริยา การเติมรีเอเจนต์สำหรับทำปฏิกิริยาจะเติมผ่านไมโครปิเปตที่มีความถูกต้องและความแม่นยำสูงอย่างต่อเนื่อง ค่าการดูดกลืนแสงจะคงที่เมื่อสารละลายผสมเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ ได้นำระบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้หาอัตราส่วนโมลของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กกับลิแกนด์บางชนิดที่พีเอชต่าง และการทำโฟโตเมตริกไทเทรชันของเหล็กกับอีดีทีเอ พบว่าได้ผลที่ถูกต้องและแม่นยำสูง โดยปริมาตรของสารละลายที่ใช้ในการทดลองจะน้อยกว่าที่ใช้ในระบบแบช และให้จำนวนจุดของข้อมูลได้มากกว่า ในส่วนที่ 2 ได้ทำการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยการไหลแบบใหม่ (เซ็กเมนเตดโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสม เอสเอฟไอเอ) โดยการรวม 2 เทคนิคระหว่างเซ็กเมนเตดอะนาลิซิส กับโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส ซึ่งมีการเติมอากาศเข้าไปในกระแสของของเหลวบริเวณที่มีการเกิดปฏิกิริยาจากปั๊มหรือโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมการปิดเปิดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟองอากาศที่เติมลงไปจะถูกกำจัดออกก่อนที่ส่วนของปฏิกิริยาจะผ่านไปยังโฟลเซลล์ของเครื่องตรวจวัดที่ผลิตขึ้นเองภายในห้องแลป ไฟเบอร์ออพติกทำหน้าที่นำแสงจากแหล่งกำเนิดแสงยังโฟลเซลล์และจากโฟลเซลล์ไปยังเซนเซอร์ หลอดแอลอีดีถูกนำมาใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงและแอลดีอาร์ใช้เป็นเซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนจากวิสชวลเบสิคจะทำหน้าที่สำหรับการเติมอากาศ และเก็บข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดได้นำระบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับปฏิกิริยาแบบ 1 สาย (ไอร์ออน(lll)) กับ ซาลิไซเลต) และแบบ 2 สาย (ฟอสเฟต-โมลิบตินัมบลู และไอร์ออน(lll) กับ 1,10-ฟีแนนโทรลีน) และได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบดังกล่าว

บรรณานุกรม :
ยุทธพงษ์ อุดแน่น . (2549). การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยุทธพงษ์ อุดแน่น . 2549. "การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยุทธพงษ์ อุดแน่น . "การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ยุทธพงษ์ อุดแน่น . การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.