ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จัดทำแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในระดับสากล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จัดทำแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในระดับสากล
นักวิจัย : พัชรา พัชราวนิช
คำค้น : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ดัชนีชี้วัด , ไทย , ICT , โครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/7805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรา พัชราวนิช . (2556). จัดทำแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในระดับสากล.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พัชรา พัชราวนิช . 2556. "จัดทำแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในระดับสากล".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พัชรา พัชราวนิช . "จัดทำแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในระดับสากล."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556. Print.
พัชรา พัชราวนิช . จัดทำแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ในระดับสากล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2556.