ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
นักวิจัย : ทิศนา แขมมณี , พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , วรวรรณ เหมชะญาติ , อรชา ตุลานันท์ , ชนาธิป พรกุล
คำค้น : การเรียนรู้ , การสอน , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6726
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการเบื้องต้นเรื่อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทบทวนองค์ความรู้ สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542

ผู้ช่วยวิจัย : วีณา ก๊วยสมบูรณ์

บรรณานุกรม :
ทิศนา แขมมณี , พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , วรวรรณ เหมชะญาติ , อรชา ตุลานันท์ , ชนาธิป พรกุล . (2544). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี , พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , วรวรรณ เหมชะญาติ , อรชา ตุลานันท์ , ชนาธิป พรกุล . 2544. "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี , พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , วรวรรณ เหมชะญาติ , อรชา ตุลานันท์ , ชนาธิป พรกุล . "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ทิศนา แขมมณี , พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , วรวรรณ เหมชะญาติ , อรชา ตุลานันท์ , ชนาธิป พรกุล . การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.