ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน
นักวิจัย : นิธิชัย อนันตะเศรษฐกูล
คำค้น : ทฤษฎีจำนวนเลข , การคำนวณของคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325163 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6707
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ในการคำนวณเลขคณิตคอมพิวเตอร์ จำนวนของดิจิตที่ไม่เป็นศูนย์ มีผลต่อความเร็วในการคำนวณอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นประเด็นที่น่าสนใจคือ การหารูปแบบการแทนจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุด เพื่อจะส่งผลให้การคำนวณมีความเร็วยิ่งขึ้น ที่ผ่านมามีงานวิจัยทางด้านนี้มากมายซึ่งเวลาที่ใช้ในการคำนวณเป็นเวลาเชิงเส้นตรง เช่น การแปลงชุดตัวเลขโดยหน้าต่างการเลื่อนไหล โดย ฟิลิบและเบิร์ก ในปี ค.ศ. 2004 แนวคิดของงานวิจัยนี้คือลดจำนวนของดิจิตที่ไม่เป็นศูนย์ให้ได้มากที่สุด อัลกอริทึมในการแปลงโดยหน้าต่างการเลื่อนไหลนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่า ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปแบบที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดโดยมีพารามิเตอร์คือ ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน เลขฐานและขนาดของหน้าต่าง การแปลงนี้ทำจากขวาไปซ้าย ซึ่งเป็นการแปลงแบบลำดับส่งผลให้มีความเร็วเป็นเวลาเชิงเส้นตรง งานวิจัยนี้ได้เสนอกระบวนการการแปลงแบบขนาน โดยอาศัยสถาปัตยกรรมการแปลงแบบทำควบคู่กัน และนำมาประยุกต์ใช้กับระบบจำนวนซ้ำซ้อนแบบมีเครื่องหมาย เราได้เสนอวิธีการการแปลงที่เรียกว่า การทำให้เป็นบรรทัดฐาน สำหรับระบบเลขฐานที่มากกว่าหรือเท่ากับสอง ซึ่งมีความเร็วเป็นเวลาออการิทึม ประกอบกับบทพิสูจน์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำให้เป็นบรรทัดฐานนี้ทำงานถูกต้อง

บรรณานุกรม :
นิธิชัย อนันตะเศรษฐกูล . (2548). การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิธิชัย อนันตะเศรษฐกูล . 2548. "การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิธิชัย อนันตะเศรษฐกูล . "การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
นิธิชัย อนันตะเศรษฐกูล . การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.