ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 109

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 109
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เครือข่ายวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6652
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี -- อาคารมหาจักรีสิรินธร -- มูลนิธิอาคารมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ -- การดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย -- ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ -- ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ -- ดาริน กำเนิดรัตน์ -- วสันต์ เจียรมณีทวีสิน -- Imagine Cup 2007 -- การเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม -- การทำแผนเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนของกรุงเทพฯ -- การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

เวลา 32 นาที 16 วินาที

ศูนย์เครือข่ายวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาฯ พร้อมเปิดตัวเป็นทางการในปีนี้

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 109.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 109".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 109."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 109. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.