ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การมัธยมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การมัธยมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538
นักวิจัย : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ , พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช , สร้อยสน สกลรักษ์
คำค้น : การศึกษาขั้นมัธยม--ไทย , กาญจนาภิเษก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6650
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลงานวิจัยกาญจนาภิเษก เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

บรรณานุกรม :
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ , พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช , สร้อยสน สกลรักษ์ . (2539). พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การมัธยมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ , พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช , สร้อยสน สกลรักษ์ . 2539. "พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การมัธยมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ , พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช , สร้อยสน สกลรักษ์ . "พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การมัธยมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ , พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช , สร้อยสน สกลรักษ์ . พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การมัธยมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.