ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย : Flavonoids บางชนิดต่อ Bacteria ที่ดื้อยาในกลุ่ม beta-lactam antibiotics

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย : Flavonoids บางชนิดต่อ Bacteria ที่ดื้อยาในกลุ่ม beta-lactam antibiotics
นักวิจัย : เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
คำค้น : antibacterial agents , ceftazidime-resistant Enterobacter cloacae , Flavonoids , Methicillin-resistant S. aureus , Minimum inhibitory concentrations
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680168 , http://research.trf.or.th/node/2029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดื้อต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่มเบตาแลคแทมเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบัน พบว่าเชื้อในกลุ่มสแตพฟีโลคอคคัส ออเรียส สามารถสร้างเอนไซม์เบตาแลคแทมเมสที่ดื้อต่อยากลุ่มนี้ได้ ยิ่งกว่านั้นเชื้อในกลุ่มสแตพฟีโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลิน ( เอมอาร์เอสเอ ) และดื้อต่อยาเซฟตาซิดีม ( ซีอาร์อีเอนซี ) โดยปกติจะดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลและบุคคลากรที่ให้การรักษา ฉนั้นการค้นหายาปฏิชีวนะใหม่ๆและสารประกอบที่สามารถยับยั้งการดื้อยาปฏิชีวนะในกลุ่มเบตาแลคแทมจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญและเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เราได้ทดสอบฤทะในการเป็นสารปฏิชีวนะของสารฟลาโวนอยด์ที่เกิดขึ้นในพืชที่มีในธรรมชาติ เมื่อใช้เดี่ยวๆหรือผสมกับยาปฏิชีวนะเช่น แอมพิซิลลิน คลอกซาซิลลิน หรือ เซฟตาซิดีม ซึ่งมีค่าต่ำสุดสำหรับการยับยั้งเชื้อเอมอาร์เอสเอ เท่ากับ 100, >1,000 และ 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับโดยนำมาผสมกับไบคาลีนขนาด 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ผลปรากฎว่าสามารถลดค่าต่ำสุดสำหรับการยับยั้งเชื้อของยาเหล่านี้ลงเป็น 5, 5 และ 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ ยิ่งกว่านั้นค่าต่ำสุดสำหรับการยับยั้งเชื้อซีอาร์อีเอนซี ของยาเซฟตาซิดีม เท่ากับ > 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ถูกทำให้ลดลงเหลือเพียง 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เมื่อผสมกับเอพิเจนิน 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร หรือ ลูทีโอลิน 5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ผลการนับเชื้อที่ยังรอดชีวิตจากกราฟการเจริญเติบโตของเชื้อพบว่า กราฟการเจริญของเชื้อเอมอาร์เอสเอ ถูกยับยั้งการเจริญเมื่อใส่สารผสมระหว่างแอมพิซิลลินหรือคลอกซาซิลลิน 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ผสมกับไบคาลีน 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ เมื่อผสมเซฟตาซิดีม 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร กับ ไบคาลีน กาแลนจิน หรือ คิวเซอร์ติน 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถลดระดับของเชื้อลงสู่ระดับต่ำสุดที่สามารถนับได้ คือจำนวน 103 ตัว/มิลลิลิตร ในเวลา 6 ชั่วโมง กราฟการเจริญเติบโตของซีอาร์อีเอนซีก็ถูกยับยั้งให้อยู่ในระดับต่ำสุดในช่วง 6-24 ชั่วโมงเช่นกัน เมื่อได้รับสารผสมระหว่างเซฟตาซิดีม 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร กับลูทีโอลินหรือเอพิเจนิน 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร นอกจากนั้นแล้ว ผลการวิจัยจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนยังพบว่า สารผสมของ แอมพิซิลลินหรือคลอกซาซิลลิน 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร กับไบคาลีน 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ สารผสมระหว่างเซฟตาซิดีม 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร กับ ไบคาลีน กาแลนจิน หรือ คิวเซอร์ติน 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ทำให้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อเอมอาร์เอสเอ ที่มองเห็นได้รับความสูญเสียและแตกสลายอย่างชัดเจน ยิ่งกว่านั้น สัณฐานวิทยาของเชื้อซีอาร์อีเอนซีก็ถูกทำให้เสียหายอย่างมาก เมื่อได้รับสารผสมระหว่างเซฟตาซิดีม 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร กับลูทีโอลินหรือเอพิเจนิน 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากการศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่า ไบคาลีน กาแลนจิน หรือ คิวเซอร์ติน มีศักยภาพที่จะยับยั้งเชื้อเอมอาร์เอสเอที่ดื้อต่อยาปฏิชวนะกลุ่มเบตาแลคแทมได้เมื่อให้ผสมกับยาในกลุ่มนี้ ในทำนองเดียวกัน เชื้อซีอาร์อีเอนซีก็ถูกยับยั้งได้ดีจากการเสริมฤทธิ์กันของสารผสมระหว่างเซฟตาซิดีม กับลูทีโอลินหรือเอพิเจนิน เมื่อดูถึงความปลอดภัยในการในการบริโภคพืชที่มีสารฟลาโวนอยด์ต่างๆเหล่านี้อยู่แล้ว สารฟลาโวนอยด์เหล่านี้น่าจะได้รับการวิจัยและพัฒนามาผสมกับยาในกลุ่มเบตาแลคแทมในการยับยั้งเชื้อที่ดื้อยาและคุกคามชีวิตมนุษย์อยู่ในขณะนี้ Resistance to -lactam antibiotics is a global problem. Today over 90% of Staphylococcus aureus strains are -lactamase positive. In addition, strains of methicillin-resistant S. aureus ( MRSA ) and ceftazidime-resistant Enterobacter cloacae ( CREnC ) are usually multiply resistant to many antibiotics and pose life-threatening risks to the hospitalised patients and their care givers. The search for new antibacterial agents and compounds that can reverse the resistance to -lactam antibiotics are research objectives of far reaching importance and urgently needed. In this study, we have examined the antibacterial action of naturally occurring flavonoids. When combined ampicillin, cloxacillin and ceftazidime with baicalein 5 g/ml, minimum inhibitory concentrations ( MICs ) of these drugs against clinical isolates of MRSA were reduced from 100, >1,000 and 50 g/ml to 5, 5 and 5 g/ml respectively. Furthermore, clinical isolates of CREnC with MICs of ceftazidime > 1,000 g/ml had their resistance to these drugs reversed by apigenin 5 g/ml or luteolin 5 g/ml to MICs of ceftazidime 5 g/ml. Viable counts showed that the killing of MRSA cells by 10 g/ml ampicillin or cloxacillin was potentiated by 10 g/ml baicalein. Ceftazidime 10 g/ml in combination with 10 g/ml of baicalein or galangin or quecertin also reduced the CFU/ml of MRSA to low levels ( 1x103 CFU/ml ) over 6 h. The killing curve of CREnC cells were also maintained at low level from 6 to 24 h by ceftazidime 10 g/ml in combination with 10 g/ml of luteolin or apigenin. Electronmicroscopy clearly showed that the combination of 10 g/ml baicalein with 10 g/ml of ampicillin or cloxacillin and 10 g/ml ceftazidime with 10 g/ml of baicalein or galangin or quecertin caused damage to the ultrastructure of MRSA. Ceftazidime 10 g/ml in combination with 10 g/ml of luteolin or apigenin also caused marked morphological damage for CREnC. From the study, it was concluded that baicalein, galangin and quecertin have the potential to reverse bacterial resistance to -lactam antibiotics against MRSA. Luteolin and apigenin have synergistic effect with ceftazidime against CREnC. In view of their limited toxicity, These tested flavonoids offer for the development of a valuable adjunct to -lactam treatments against otherwise resistant strains of currently almost untreatable microorganisms.

บรรณานุกรม :
เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ . (2549). การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย : Flavonoids บางชนิดต่อ Bacteria ที่ดื้อยาในกลุ่ม beta-lactam antibiotics.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ . 2549. "การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย : Flavonoids บางชนิดต่อ Bacteria ที่ดื้อยาในกลุ่ม beta-lactam antibiotics".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ . "การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย : Flavonoids บางชนิดต่อ Bacteria ที่ดื้อยาในกลุ่ม beta-lactam antibiotics."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ . การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย : Flavonoids บางชนิดต่อ Bacteria ที่ดื้อยาในกลุ่ม beta-lactam antibiotics. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.