ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๗-๒๕๕๙

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๗-๒๕๕๙
นักวิจัย : ประภัสสร์ เทพชาตรี
คำค้น : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม , อาเซียน , ASEAN , ความยุติธรรมและสิทธิ , ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม , การสร้างอัตลักษณ์ , การลดช่องว่างทางการพัฒนา , การเตรียมความพร้อม , ไทย , ประเทศไทย , Thailand
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/7651
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภัสสร์ เทพชาตรี . (2556). โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๗-๒๕๕๙.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ประภัสสร์ เทพชาตรี . 2556. "โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๗-๒๕๕๙".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ประภัสสร์ เทพชาตรี . "โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๗-๒๕๕๙."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556. Print.
ประภัสสร์ เทพชาตรี . โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๗-๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2556.