ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาสายพาณิชย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาสายพาณิชย์
นักวิจัย : ปภัสสร เธียรปัญญา -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปภัสสร เธียรปัญญา - . (2538). บุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาสายพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ปภัสสร เธียรปัญญา - . 2538. "บุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาสายพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ปภัสสร เธียรปัญญา - . "บุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาสายพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2538. Print.
ปภัสสร เธียรปัญญา - . บุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาสายพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2538.