ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 92

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 92
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , บุญศิริ อนันตเศรษฐ
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , บุญศิริ อนันตเศรษฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- บัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6566
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สุธี เรืองวิเศษ -- รางวัลการประกวดแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประจำปี 2549 -- Rolaids -- ยารักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน Osteovalin -- ความสำเร็จของทัพนักกีฬาจุฬาฯ -- ร่าง พ.ร.บ. จุฬาฯ

เวลา 34 นาที 55 วินาที

สถาบันภาษากับบทบาทในการสร้างบัณฑิตให้มีลักษณะพึงประสงค์

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , บุญศิริ อนันตเศรษฐ . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 92.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , บุญศิริ อนันตเศรษฐ . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 92".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , บุญศิริ อนันตเศรษฐ . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 92."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , บุญศิริ อนันตเศรษฐ . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 92. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.