ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 91

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 91
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ , ทรัพยากรทางน้ำ -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย -- อาจารย์แบบอย่างของสภาคณาจารย์ จุฬาฯ สาขาสังคมศาสตร์ -- ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว -- สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ -- รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร ประเทศไทย -- การประชุมนานาชาติขององค์กรนิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย ครั้งที่ 14 -- ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 63 -- ราชพฤกษ์เกมส์ -- รายวิชา "สีชังศึกษา" -- โครงการครุวิจัย -- อ.ณรงค์เดช สรุโฆษิต -- มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เวลา 44 นาที 57 วินาที

ภารกิจด้านงานวิจัย การเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 91.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 91".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 91."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 91. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.