ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 87

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 87
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี -- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ -- รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ -- Gold Award -- เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 15

เวลา 34 นาที 45 วินาที

ไขข้อข้องใจจุฬาฯ กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . (2549). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 87.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . 2549. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 87".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 87."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 87. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.