ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 86

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 86
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6558
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

5 ธันวามหาสมัย -- งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี -- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ กับกองทัพอากาศ -- การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ -- ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน -- ความรู้คู่คุณธรรม -- การบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม -- กระบวนการใช้งบประมาณ

เวลา 39 นาที 27 วินาที

จุฬาฯ กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . (2549). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 86.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . 2549. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 86".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 86."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 86. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.