ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความเครียดจากความร้อนต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของน้ำเชื้อสุกร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความเครียดจากความร้อนต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของน้ำเชื้อสุกร
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ เยรัมย์
คำค้น : Boar , Fertilizing ability , heat stress , Seasons , spermatozoa , ความสามารถในการปฏิสนธิ , ความเครียดจากความร้อน , ฤดูกาล , สุกร , อสุจิ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680052 , http://research.trf.or.th/node/2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเครียดจากความร้อนมีผลกระทบต่อการสืบพันธุ์สุกรทั้งเพศผู้และเพศเมีย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด ว่ากลไกอะไรที่ทำให้สุกรเพศผู้ที่เครียดจากความร้อน มีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ต่ำลง การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลา 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเครียดจากความร้อนในสุกรพ่อพันธุ์ต่อคุณลักษณะของน้ำเชื้อ และความสามารถของน้ำเชื้อในการปฏิสนธิกับไข่สุกร ในปีแรกสุกรพ่อพันธุ์จำนวน 18 ตัว ถูกอบร้อนทั้งตัวที่อุณหภูมิ 37oC, 38oC หรือ 39oC (6 ตัวต่ออุณหภูมิ) ในห้องอบร้อนเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน วันละ 16 ชั่วโมง ทำการรีดน้ำเชื้อและตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเชื้อสุกรทุกสัปดาห์ จำนวน 11 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ก่อนการอบร้อน จนถึง 10 สัปดาห์หลังการอบร้อน ผลปรากฏว่าการอบร้อนสุกรพ่อพันธุ์ที่อุณหภูมิ 39oC มีผลทำให้ความเข้มข้นของอสุจิ จำนวนอสุจิมีชีวิต และอัตราการเคลื่อนใหวของอสุจิลดลง ขณะที่อสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติ และอสุจิที่เจริญไม่สมบูรณ์นั้นเพิ่มขึ้น ในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 10 หลังอบร้อน เมื่อทำการผสมพันธุ์สุกรสาวด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่เครียดจากความร้อน ผลปรากฎว่าสุกรสาวมีอัตราการปฏิสนธิภายในร่างกายลดลง โดยพบอัตราการแบ่งตัวของไข่ 26.6% เมื่อใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่เครียดจากความร้อน และ 87.8% เมื่อใช้น้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่ไม่ถูกอบร้อน เมื่อทำการทดสอบการปฏิสนธิภายนอกร่างกายกับไข่ที่เติบโตจากการเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง ปรากฏว่าการใช้น้ำเชื้อสุกรที่เครียดจากความร้อนมีผลทำให้อัตราการปฏิสนธิต่ำลง คือมีค่า 27.9% เทียบกับ 63% เมื่อใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่ไม่ถูกอบร้อน สำหรับในปีที่ 2 ทำการศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลต่อน้ำเชื้อสุกร ใช้พ่อพันธุ์ 4 ตัว ตลอดทั้ง 3 ฤดู พบว่าน้ำเชื้อสุกรมีความสามารถลดลงในการปฏิสนธิกับไข่ ทั้งแบบการปฏิสนธิภายในและภายนอกร่างกาย เมื่อทำการทดสอบคุณลักษณะของน้ำเชื้อพบว่า ในฤดูร้อนน้ำเชื้อสุกรมีความเข้มข้น อัตราการเคลื่อนใหว อัตราการมีชีวิตลดลง แต่จำนวนอสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติ และอสุจิที่เจริญไม่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความสามารถของอสุจิในการจับยึดกับไข่สุกรไม่แตกต่างกันทั้ง 3 ฤดู ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆที่อาจเป็นสาเหตุสำคัญทำให้สุกรที่ประสบความเครียดจากความร้อนผลิตอสุจิที่มีความสามารถลดลงในการปฏิสนธิกับไข่ ปัจจัยที่ควรศึกษา เช่น ความสามารถของอสุจิในการเจาะเข้าไปในไข่ ประสิทธิภาพของน้ำย่อยอะโครซิน อัตราการก่อตัวเป็นโปรนิวเคลียสเพศผู้ และลักษณะโครงสร้างโครมาตินของหัวอสุจิ เป็นต้น Heat stress has a great influence on swine reproduction in both sexes. However, it is still unclear what mechanisms are involved. During the 2-year period experiments were conducted to investigate the effects of heat stress in boars on their sperm characteristics and sperm’s ability to fertilize eggs. In the first year, 18 matured boars were heated 3 consecutive days, 16h/d, in a heating room at either 37C, 38C, or 39C (6 boars/temperature). Sperm characteristics were determined every week between week1 pre-heating and week 10 post-heating. Heating the boars at 39C apparently reduced sperm concentration, number of live sperm and sperm motility during weeks 5 to10 after heating. However, the number of immatured sperm and sperm with abnormal morphology were increased. When boar semen was artificially inseminated to gilts, in vivo fertilization rate was decreased to 26.6% in the heated group, compared to 87.8% in the non-heated group. To further investigate sperm functions, a trial on in vitro fertilization was conducted. Using spermatozoa from heat-stressed boars resulted in a decrease in fertilization rate, the cleavage rate being 27.9% in the heated group compared to 63% in the non-heated group. In the second year, the effects of seasons (winter, rain, summer) on sperm Characteristics and functions were tested. Four matured boars were used throughout the year. It was found that sperm fertilizing ability was reduced in summer. This was believed to be due to high ambient temperature which could cause heat stress in the boars. In addition, the reduced concentration rate, motility and live sperm number, and the increased number of immatured sperm and sperm with abnormal morphology were also observed in summer. It is apparent that heat stress reduces efficiency of reproduction in boars through its harmful effects on sperm fertilizing ability. As sperm-zona binding was not affected by heat treatment, other factors like penetration rate, sperm acrosin activity, male pronuclear formation rate and/or sperm chromatin structure could be the crucial causes for reduced fertilizing ability of boar sperm, and hence further studies in these areas are encouraged.

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ เยรัมย์ . (2554). ผลของความเครียดจากความร้อนต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของน้ำเชื้อสุกร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักรกฤษณ์ เยรัมย์ . 2554. "ผลของความเครียดจากความร้อนต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของน้ำเชื้อสุกร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักรกฤษณ์ เยรัมย์ . "ผลของความเครียดจากความร้อนต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของน้ำเชื้อสุกร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
จักรกฤษณ์ เยรัมย์ . ผลของความเครียดจากความร้อนต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของน้ำเชื้อสุกร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.