ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมสังคม : ความเข้าใจเบื้องต้น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมสังคม : ความเข้าใจเบื้องต้น
นักวิจัย : ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2กรกฏาคม-ธันวาคม 2554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ - . (2554). นวัตกรรมสังคม : ความเข้าใจเบื้องต้น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ - . 2554. "นวัตกรรมสังคม : ความเข้าใจเบื้องต้น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ - . "นวัตกรรมสังคม : ความเข้าใจเบื้องต้น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2554. Print.
ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ - . นวัตกรรมสังคม : ความเข้าใจเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2554.