ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของจ่าศาลในการบริหารงานยุติธรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของจ่าศาลในการบริหารงานยุติธรรม
นักวิจัย : วิชา มหาคุณ -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชา มหาคุณ - . (2534). ทัศนคติของจ่าศาลในการบริหารงานยุติธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
วิชา มหาคุณ - . 2534. "ทัศนคติของจ่าศาลในการบริหารงานยุติธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
วิชา มหาคุณ - . "ทัศนคติของจ่าศาลในการบริหารงานยุติธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2534. Print.
วิชา มหาคุณ - . ทัศนคติของจ่าศาลในการบริหารงานยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2534.