ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
นักวิจัย : วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์
คำค้น : ปรอท , รังสีแกมมา , กากตะกอนน้ำเสีย , ปิโตรเลียม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์์ขาว , สุพิชชา จันทรโยธา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741736754 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6380
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยนี้นำเสนอเทคนิคสำหรับหาปริมาณปรอทในตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียมเทคนิค หลายอย่างไม่สามารถให้ผลที่น่าเชื่อถือได้ เนื่องจากความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของปรอทในตัวอย่าง เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมาสองพลังงานถูกใช้อย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณมาก ที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน อย่างเช่น แร่และถ่านหิน รังสีแกมมาพล้งงาน 122 และ 136 keV จากโคบอลต์ -57ที่เลือกมีพลังงานสูงกว่าค่า K-absorption edge ของปรอทเล็กน้อย จึงมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ของปรอทในตัวอย่าง ในขณะที่รังสีแกมมาพลังงาน 662 keV จากซีเซียม-137 ใช้ในการปรับแก้ความ แตกต่างของความหนาของตัวอย่างโดยใช้หัววัดรังสีโซเดียมไอโอไดด์(ทัลเลียม)ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ซี่งต่อเข้ากับเครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่องแบบพกพาในการวัดรังสีแกมมาดังกล่าว เริ่มแรกได้ทดสอบ เทคนิคนี้กับตัวอย่างดินผสมตะกั่วก่อน แล้วจึงทดสอบกับตัวอย่างสลัดจ์ ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ หากมี การปรับเที่ยบที่เหมาะสม สามารถทำเทคนิคที่นำเสนอนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการหาปริมาณปรอทในตัวอย่าง สลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียมและตัวอย่างอื่นๆ ที่มีปรอทปนเปื้อน

บรรณานุกรม :
วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์ . (2548). การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์ . 2548. "การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์ . "การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์ . การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.