ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรม
นักวิจัย : สมชาย พวงเพิกศึก
คำค้น : กลุ่มสร้างคุณภาพงาน , การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6359
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ; เลขที่ 37G-IE-2534

การวิจัยนี้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพหรือกิจกรรมคิวซีในธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยการวิเคราะห์เป็นการประเมินสัมฤทธิผลที่ได้รับจากการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ การวิจัยพบว่าธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพทำให้เกิดผลดีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นตลอดเวลา ความล่าช้าในการส่งของให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคและต้นทุนผลิตลดลง สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้นจึงเป็นว่าเพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ในงานบริหารการผลิตให้แพร่หลายมากขึ้น ปัจจุบันมีการทำกิจกรรมคิวซีน้อยมากในธุรกิจอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับจำนวนอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศเป็นเพราะผู้ประกอบการยังไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงและไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาล จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า กิจกรรมกลุ่มคุณภาพมีผลต่อการรับรองมาตรฐาน ISO ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทำกิจกรรมกลุ่มมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะได้รับมาตรฐาน ISO และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับมาตรฐาน ISO คงรักษาสภาพต่อไปอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม :
สมชาย พวงเพิกศึก . (2542). การวิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย พวงเพิกศึก . 2542. "การวิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย พวงเพิกศึก . "การวิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สมชาย พวงเพิกศึก . การวิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.