ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย
นักวิจัย : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
คำค้น : biology , ชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DIG4330004 , http://research.trf.or.th/node/1971
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทคัดย่อ การเฉลยข้อสอบโอลิมปิควิชาการนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณาจารย์ผู้สอนชีววิทยาในระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย และนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีววิทยา ได้ทราบถึงแนวคิดในการสร้างข้อสอบการแข่งขันชีววิทยาระดับนานาชาติ และความรู้ที่ผู้ตอบจะพึงมีประกอบการตัดสินใจเลือกคำตอบให้ถูกต้อง โดยได้พยายามจำแนกออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ อย่างไรก็ดีเนื่องจากคำถามที่เลือกมาเฉลยนั้นมีลักษณะต่างกัน ดังนั้นในบางข้ออาจมีไม่ครบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหลาย ๆ ข้อ ขั้นตอนการคิดในการตอบคำถามมักจะซ้ำกับพื้นฐานความรู้เสียมาก ผู้เฉลยจึงเลือกที่จะไม่เขียนขั้นตอนการคิดเป็นต้น ผลงานนี้จะยังประโยชน์ให้กับคณาจารย์ และนักเรียนที่สนใจศึกษาชีววิทยา ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ใคร่ขอเรียนเพิ่มเติมว่าข้อสอบเหล่านี้สร้างจากเนื้อหาชีววิทยาที่นักเรียนตามมาตรฐานยุโรปจะต้องเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาจะมีระดับสูงกว่าที่มีอยู่ในหลักสูตรประเทศไทย

บรรณานุกรม :
อุษณีย์ ยศยิ่งยวด . (2543). วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุษณีย์ ยศยิ่งยวด . 2543. "วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อุษณีย์ ยศยิ่งยวด . "วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
อุษณีย์ ยศยิ่งยวด . วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.