ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จากทฤษฎีสู่การทบทวนบทบาทของผู้ต้องหาที่ชื่อว่า สื่อมวลชน ว่าด้วยกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จากทฤษฎีสู่การทบทวนบทบาทของผู้ต้องหาที่ชื่อว่า สื่อมวลชน ว่าด้วยกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : รัฐศาสตร์สาร ฉบับที่ 28/3 2550 125-148.
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล - . (2550). จากทฤษฎีสู่การทบทวนบทบาทของผู้ต้องหาที่ชื่อว่า สื่อมวลชน ว่าด้วยกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล - . 2550. "จากทฤษฎีสู่การทบทวนบทบาทของผู้ต้องหาที่ชื่อว่า สื่อมวลชน ว่าด้วยกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล - . "จากทฤษฎีสู่การทบทวนบทบาทของผู้ต้องหาที่ชื่อว่า สื่อมวลชน ว่าด้วยกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2550. Print.
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล - . จากทฤษฎีสู่การทบทวนบทบาทของผู้ต้องหาที่ชื่อว่า สื่อมวลชน ว่าด้วยกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2550.