ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย
นักวิจัย : รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : ม.ค.-เม.ย. 54
อ้างอิง : รัฐศาสตร์สาร
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี - . (). ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี - . . "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี - . "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, . Print.
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี - . ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; .