ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย
นักวิจัย : ประภัสสร์ เทพชาตรี -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : รัฐศาสตร์สาร ฉบับที่ 32/1 มกราคม-เมษายน 2554 117-139.
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภัสสร์ เทพชาตรี - . (2554). ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ประภัสสร์ เทพชาตรี - . 2554. "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ประภัสสร์ เทพชาตรี - . "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2554. Print.
ประภัสสร์ เทพชาตรี - . ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2554.