ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
นักวิจัย : รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี - . (2554). ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี - . 2554. "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี - . "ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2554. Print.
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี - . ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2554.