ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ , ศิริชัย ธรรมวานิช , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
คำค้น : อาหาร -- การเจือปนและตรวจสอบ , โลหะหนัก , การปนเปื้อนในอาหาร , เนื้อสุกร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6344
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมี่ยม สังกะสี ทองแดง และแมงกานีส ในเนื้อสุกรจำนวน 90 ตัวอย่าง โดยใช้ Atomic Absorption Spectrophotometer พบว่าปริมาณตะกั่วอยู่ระหว่าง 0.1-0.37 ppm. ปริมาณแคดเมี่ยมอยู่ระหว่าง 0-0.16 ppm. ปริมาณสังกะสีอยู่ระหว่าง 16.48-42.53 ppm. ปริมาณทองแดงอยู่ระหว่าง 1.05-7.24 ppm. และปริมาณแมงกานิสอยู่ระหว่าง 0.18-0.76 ppm. มีการสะสมของตะกั่ว แคดเมี่ยม สังกะสี และทองแดงในเนื้อสุกรเหล่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานและค่าปกติของโลหะหนักเหล่านี้ในเนื้อสุกร โลหะหนักเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สูงพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค แต่ปริมาณตะกั่ว และแคดเมี่ยมอาจะมีผลทำให้เกิดการสะสมภายในร่างกายคนและสัตว์เมื่อได้รับเป็นเวลานาน

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ , ศิริชัย ธรรมวานิช , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต . (2523). การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ , ศิริชัย ธรรมวานิช , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต . 2523. "การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ , ศิริชัย ธรรมวานิช , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต . "การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ , ศิริชัย ธรรมวานิช , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต . การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.