ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว , สุดาพร ลักษณียนาวิน , ผ่องพรรณ ลวนานนท์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ -- บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , บัณฑิต , กำลังคนระดับอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6226
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยคุณภาพบัณฑิต

บรรณานุกรม :
กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว , สุดาพร ลักษณียนาวิน , ผ่องพรรณ ลวนานนท์ . (2530). คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว , สุดาพร ลักษณียนาวิน , ผ่องพรรณ ลวนานนท์ . 2530. "คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว , สุดาพร ลักษณียนาวิน , ผ่องพรรณ ลวนานนท์ . "คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว , สุดาพร ลักษณียนาวิน , ผ่องพรรณ ลวนานนท์ . คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.