ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการใช้ถ่านลิกไนท์โดยการเผาไหม้ในเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการใช้ถ่านลิกไนท์โดยการเผาไหม้ในเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด : รายงานวิจัย
นักวิจัย : พล สาเกทอง , เลอสรวง เมฆสุต , วรเดช เพริศพรายวงศ์
คำค้น : ลิกไนต์--การเผาไหม้ , การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเผาไหม้ถ่านลิกไนท์ในฟลูอิไดซ์เบดเป็นวิธีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งที่เป็นที่นิยมกันวิธีหนึ่ง เนื่องจากอัตราการถ่ายเทมวลสารและพลังงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและประสิทธิภาพของการเผาไหม้ก็มีค่าสูง จุดมุ่งหมายในงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการเผาไหม้แบบต่อเนื่องในฟลูอิไดซ์เบดที่จะให้พลังงานความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในการนำผงถ่านลิกไนท์ที่มีอยู่ปริมาณมากในประเทศไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขั้นตอนของการวิจัยเริ่มด้วยการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย ศึกษาระบบการทำงานของส่วนต่างๆ พร้อมทั้งแก้ไขดัดแปลงบางส่วนของเครื่องมือเพื่อความเหมาะสม จากนั้นก็ศึกษาการทำงานของเครื่องมือวิจัยในขณะเผาไหม้ถ่านลิกไนท์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.5 มม. ในคอลัมน์ฟลูอิไดซ์ขนาด 200 มม. แบบต่อเนื่อง และเก็บข้อมูลการวิจัยโดยมีตัวแปรที่พิจารณา คือ อุณหภูมิของการเผาไหม้และอัตราการไหลของอากาศ เพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมของการเผาไหม้และประสิทธิภาพสูงสุดที่จะได้รับ ในการทดลองจะใช้ช่วงอุณหภูมิการเผาไหม้จาก 800 องศาเซลเซียส ถึง 950 องศาเซลเซียส และความเร็วของอากาศ 76.08 ซม./วินาที ถึง 98.20 ซม./วินาที หรือ 1.55-2.00 เท่าของความเร็วต่ำสุดในการทำให้เกิดฟลูอิไดเซชัน ผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการเผาไหม้ถ่านลิกไนท์ในฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง คือที่อุณหภูมิของการเผาไหม้ 900 องศาเซลเซียส และความเร็วของอากาศ 98.20 ซม./วินาที อัตราการป้อนถ่านหินลิกไนท์ 0.675 กรัม/ซม.[superscript 2]นาที ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพของการเผาไหม้สูงสุดร้อยละ 89.57

บรรณานุกรม :
พล สาเกทอง , เลอสรวง เมฆสุต , วรเดช เพริศพรายวงศ์ . (2528). ระบบการใช้ถ่านลิกไนท์โดยการเผาไหม้ในเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พล สาเกทอง , เลอสรวง เมฆสุต , วรเดช เพริศพรายวงศ์ . 2528. "ระบบการใช้ถ่านลิกไนท์โดยการเผาไหม้ในเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พล สาเกทอง , เลอสรวง เมฆสุต , วรเดช เพริศพรายวงศ์ . "ระบบการใช้ถ่านลิกไนท์โดยการเผาไหม้ในเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
พล สาเกทอง , เลอสรวง เมฆสุต , วรเดช เพริศพรายวงศ์ . ระบบการใช้ถ่านลิกไนท์โดยการเผาไหม้ในเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.