ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในระบบอินเนต และบทบาทในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในระบบอินเนต และบทบาทในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์
นักวิจัย : รังสินี มหานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4980006 , http://research.trf.or.th/node/1949
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกเป็นเซลล์ที่พบมากที่สุดในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทางปริทันต์ (periodontal connective tissue) ที่จัดเตรียมโครงร่างของเนื่อเยื่อสำหรับยึดเหนี่ยวฟัน กระทั้งเมื่อไม่นานมานี้ เซลล์เหล่านี้ยังถูกสันนิษฐานว่าไม่มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ในปัจจุบันนี้ ถึงอย่างไรคณะวิจัยของเราและนักวิจัยอื่นๆ ได้ยอมรับถึงบทบาทที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองของร่างกาย โดยใช้การศึกษาในหลอดทดลองของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากเหงือกของมนุษย์ (HGFs) ที่มีสุขภาพเหงือกปกติ คณะผู้วิจัยแสดงให้เห็นว่าเซลล์เหล่านี้มีการแสดงออกของตัวรับ (pattern recogniton receptors) ที่สามารถจดจำโครงสร้างของโมเลกุลที่เรียกว่า โทลล์ไลค์รีเซฟเตอร์ (TLR) ซึ่งเป็นตัวรับที่สำคัญต่อการรุกรานของจุลินทรีย์ งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า HGFs มีการแสดงออกของอาร์เอ็นเอนำรหัสของ TLR ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 9 เมื่อกระตุ้นด้วย P. gingivalis LPS, poly I:C, E. coli LPS และ S. typhimurium flagellin ซึ่งเป็นไลแกนที่มีความจำเพาะต่อ TLR 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับแล้ว นำไปสู่การผลิต Chemokine-IL-8 และเอนไซม์ IDO ที่มีสามารถกดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ ในทางตรงกันข้าม ไลแกนที่มีความจำเพาะต่อ TLR 9 อย่าง CpG ODN 2006 ไม่สามารถกระตุ้นได้ซึ่งต้องการการศึกษาวิจัยต่อไป ความสามารถในการกระตุ้น HGFs ให้ผลิต IL-8 และเอนไซม์ IDO ของไลแกนนั้นถูกยกระดับขึ้นเมื่อกระตุ้นร่วมกับสารสื่อการอักเสบ (inflammatory cytokine) TNF-γ และ IFN- γ ตามลำดับ ในที่สุด HGFs นั้นก็สามารถยกระดับการแสดงของเอนไซม์ IDO และลดการควบคุมการตอบสนองของ T cell เมื่อทำการกระตุ้นด้วย PAMP ร่วมกับไซโตไคน์บางชนิด มีผลทำให้เกิดการกดระบบภูมิคุ้มกัน คณะผู้วิจัยยังทำการตรวจสอบถึงผลของ IL-17 ซึ่งเป็นไซโตไคน์ชนิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระตุ้น HGFs ร่วมกับ IFN- γ โดย IL-17 นี้เป็นผลผลิตของ T-helper(Th)17 ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นตัวควบคุมที่สำคัญมากในการตอบสนองเกี่ยวกับการอักเสบ เป็นที่ชัดเจนว่า IL-17 และ IFN- γ ควบคุมการกระตุ้น HGF อย่างแตกต่างกัน อาจจะเป็นไปได้ว่าผ่านกลไกภายในที่แตกต่างกัน IL-17 ชักนำให้ผลิต IL-8 แต่ทว่า IFN- γ ชักนำการสร้างโมเลกุลเกียวกับการยึดเกาะ ICAM-1 และ co-stimulatory molecule HLA-DR และเอนไซม์ IDO ผลต่างๆ เหล่านี้ของไซโตไคน์แต่ละตัวจะเสริมกันเมื่อมีการกระตุ้นร่วมกัน รวมทั้งหมดทั้งสิ้นในการตรวจสอบทั้งระบบของคณะผู้วิจัยนี้จึงชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่จำเป็นของเซลล์ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ของ HGFs ไม่เฉพาะในระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด แต่ยังรวมถึงลดขบวนการอักเสบมากเกินไปที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายในอวัยวะปริทันต์ Gingival fibroblasts, the major cell type in periodontal connective tissues, provide a tissue framework for tooth anchorage. Until recently, they were presumed to be immunologically inert. Currently, however, our observations and other researchers recognize their active role in host defense. By using an in vitro model of primary human gingival fibroblasts (HGFs) derived from healthy gingival biopsies, we demonstrate that these cells express a variety of pattern recognition receptors- Toll like receptors (TLR) which are key sensors to microbial invasion. Our study demonstrates that HGFs express mRNA of TLRs 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 9. Triggering with P. gingivalis LPS, poly I:C, E. coli LPS, and S. typhimurium flagellin, ligands specific for TLRs 2, 3, 4, and 5 respectively, led to the expression of chemokine-IL-8 and immune suppressive enzyme-IDO. In contrast, the potent TLR9 ligand CpG ODN 2006 did not induce IL-8 and IDO expression which requires further research. The ability to induce IL-8 and IDO expression in ligand-stimulated HGFs was enhanced when combined with inflammatory cytokine TNF- and IFN- respectively. Finally, that HGFs can enhance IDO expression and down-regulate T cell response, when stimulated with some PAMP-cytokine combinations, resulting in immune suppression. We then further investigated the effect of recently identified IL-17 especially in the combined stimulation with IFN- via HGF activation. IL-17, a product of T-helper(Th)17, which has emerged as a crucial regulator of inflammatory responses. Apparently, IL-17 or IFN- differentially controls HGF activation, possibly via different intracellular signaling pathways. IL-17 triggers IL-8 production, whereas IFN- triggers adhesion molecule-ICAM-1 and co-stimulatory molecule- HLA-DR, as well as IDO. These effects of individual cytokine are potentiated by their combination. Overall our systematical investigation therefore suggests that the critical role of these strategically-placed cells, HGFs, not only in orchestrating the innate immune response, but also in dampening potentially harmful hyperactive inflammation in periodontal tissue.

บรรณานุกรม :
รังสินี มหานนท์ . (2553). การศึกษาเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในระบบอินเนต และบทบาทในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสินี มหานนท์ . 2553. "การศึกษาเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในระบบอินเนต และบทบาทในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสินี มหานนท์ . "การศึกษาเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในระบบอินเนต และบทบาทในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
รังสินี มหานนท์ . การศึกษาเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ ซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในระบบอินเนต และบทบาทในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.