ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความล้มเหลวของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงค์โปร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความล้มเหลวของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงค์โปร์
นักวิจัย : ประภัสสร์ เทพชาตรี -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : กระแสอาคเนย์ ฉบับที่ 4/48 2550 23-33.
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภัสสร์ เทพชาตรี - . (2550). ความล้มเหลวของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงค์โปร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ประภัสสร์ เทพชาตรี - . 2550. "ความล้มเหลวของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงค์โปร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ประภัสสร์ เทพชาตรี - . "ความล้มเหลวของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงค์โปร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2550. Print.
ประภัสสร์ เทพชาตรี - . ความล้มเหลวของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สิงค์โปร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2550.