ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสัณฐานวิทยาของเหล็กในของผึ้งมิ้ม (Apis florea F.), ผึ้งหลวง (Apis dorsata F.), ผึ้งโพรง (Apis cerana F.) และผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสัณฐานวิทยาของเหล็กในของผึ้งมิ้ม (Apis florea F.), ผึ้งหลวง (Apis dorsata F.), ผึ้งโพรง (Apis cerana F.) และผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : สีมา ชัยสวัสดิ์ , ชนก ลิมปิพิชัย
คำค้น : ผึ้งโพรง , ผึ้งมิ้ม , ผึ้งหลวง , ผึ้ง--ไทย , เหล็กใน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เหล็กในของผึ้งประกอบด้วนส่วนแข็ง (sclerites) ประกบกันคือ lancet 1 คู่ และ stylet 1 อัน พบว่าบน lancet และ stylet มี barb เป็นเงี่ยงแหลม ๆ จากการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope) พบว่าผึ้งมิ้ม (Apis florae F.) มี lancet barbs 10 อัน stylet barbs 4-5 คู่ ผึ้งหลวง (Apis dorsata F.) มี lancet barbs 11 อัน stylet barbs 2-4 คู่ ผึ้งโพรง (Apis cerana F.) มี lancet barbs 10 อัน stylet barbs 4-5 คู่ ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) มี lancet barbs 10 อัน stylet barbs 2-4 คู่ ซึ่งไม่พัฒนาเท่าผึ้งอีก 3 ชนิดเห็นเป็นตุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น โดยลักษณะสัณฐานวิทยาที่ไม่เหมือนกันของเหล็กในของผึ้งทั้ง 4 ชนิดสามารถใช้เป็นลักษณะพิเศษในการแยกชนิดของผึ้งในสกุล Apis ได้ และพบว่าผึ้งโพรงในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอาจจะแยกเป็นชนิดย่อย (subspeciec) โดยดูความแตกต่างของระยะห่างของ stylet barb อันที่ 1-4 จากปลาย stylet จากผลการศึกษาอาจจะจำแนกผึ้งโพรงจากภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเป็นชนิดย่อยที่ 1 จากภาคกลางเป็นชนิดย่อยที่ 2 และจากภาคใต้เป็นชนิดย่อยที่ 3 ทั้งนี้จะต้องศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาอื่น ๆ เช่น ปีก ขา มาเสริมด้วย

บรรณานุกรม :
สีมา ชัยสวัสดิ์ , ชนก ลิมปิพิชัย . (2531). การศึกษาสัณฐานวิทยาของเหล็กในของผึ้งมิ้ม (Apis florea F.), ผึ้งหลวง (Apis dorsata F.), ผึ้งโพรง (Apis cerana F.) และผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สีมา ชัยสวัสดิ์ , ชนก ลิมปิพิชัย . 2531. "การศึกษาสัณฐานวิทยาของเหล็กในของผึ้งมิ้ม (Apis florea F.), ผึ้งหลวง (Apis dorsata F.), ผึ้งโพรง (Apis cerana F.) และผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สีมา ชัยสวัสดิ์ , ชนก ลิมปิพิชัย . "การศึกษาสัณฐานวิทยาของเหล็กในของผึ้งมิ้ม (Apis florea F.), ผึ้งหลวง (Apis dorsata F.), ผึ้งโพรง (Apis cerana F.) และผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สีมา ชัยสวัสดิ์ , ชนก ลิมปิพิชัย . การศึกษาสัณฐานวิทยาของเหล็กในของผึ้งมิ้ม (Apis florea F.), ผึ้งหลวง (Apis dorsata F.), ผึ้งโพรง (Apis cerana F.) และผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.