ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
นักวิจัย : เสกสรร สาธุธรรม
คำค้น : โทโมกราฟีย์ , รังสีแกมมา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมยศ ศรีสถิตย์ , อรรถพร ภัทรสุมันต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743472444 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6148
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีเพื่อการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีซึ่งใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย โดยปรับปรุงระบบสแกนเก็บข้อมูลโปรไฟล์จากเทคนิคการส่งผ่านรังสีที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบสแกนที่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งเทคนิคการส่งผ่านรังสีและการแผ่รังสีแกมมา โดยใช้ซีเซียม 137 ความแรง 30 มิลลิคูรี เป็นต้นกำเนิดรังสีแบบเทคนิคการส่งผ่าน และใช้ต้นกำเนิดรังสีแกมมาชนิดต่างๆ รวม 4 ชนิด บรรจุอยู่ภายในชิ้นงานทดสอบที่ออกแบบไว้รวม 10 ชิ้นเป็นต้นกำเนิดรังสีสำหรับเทคนิคการแผ่รังสี ซึ่งได้แก่ ซีเซียม-137 ความแรง 20 ไมโครคูรี อิริเดียม-192 ความแรง 5 และ 500 ไมโครคูรี เทคนิเซียม-99m ความแรง 180 ไมโครคูรี และไอโอดีน-131 ความแรง 865 ไมโครคูรี ใช้หัววัดรังสีแบบซินทิลเลชันชนิดโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) ขนาด 2"x2" จัดระบบวัดรังสีโดยมีอุปกรณ์บังคับลำรังสีให้เป็นรังสีลำแคบ ขนาดลำรังสี 3 มิลลิเมตร เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่องที่ควบคุมการทำงานโดยไมโครคอมพิวเตอร์ผ่านวงจรเชื่อมโยงสัญญาณ ระบบนี้สามารถใช้กับชิ้นงานทดสอบที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 เซนติเมตร และหนักไม่เกิน 500 กรัม จากการทดสอบชิ้นงาน 10 ชิ้น โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีร่วมกับการแผ่รังสีพบว่า คุณภาพของภาพโทโมกราฟีที่ได้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
เสกสรร สาธุธรรม . (2543). การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสกสรร สาธุธรรม . 2543. "การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสกสรร สาธุธรรม . "การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
เสกสรร สาธุธรรม . การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.