ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที
นักวิจัย : ดุสิต เลิศสวัสดิ์วิชา
คำค้น : ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า) , เครื่องกรองไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้ากำลัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743472169 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6061
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

นำเสนอวงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดสำหรับใช้กำจัดกระแสฮาร์มอนิก ในระบบไฟฟ้ากำลัง โดยวงจรกรองแอกทีฟจะถูกควบคุมให้มีพฤติกรรมเสมือนตัวเหนี่ยวนำ ที่จะทำให้เกิดการเรโซแนนซ์กับวงจรกรองพาสซีฟที่ความถี่ฮาร์มอนิกต่างๆ และเสนอวิธีการตรวจจับกระแสแบบใหม่เพื่อลดทอนผลของความผิดพลาด ของอุปกรณ์ตรวจจับกระแส รวมทั้งวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ และแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพด้วยทฤษฎีของอัตราขยายค่าเล็ก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริด สามารถกำจัดกระแสฮาร์มอนิกได้ตามต้องการและมีขนาด kVA เล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดกำลังของโหลด

บรรณานุกรม :
ดุสิต เลิศสวัสดิ์วิชา . (2543). วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุสิต เลิศสวัสดิ์วิชา . 2543. "วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดุสิต เลิศสวัสดิ์วิชา . "วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ดุสิต เลิศสวัสดิ์วิชา . วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.