ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในเครื่องยนต์ CI

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในเครื่องยนต์ CI
นักวิจัย : พรรณรพี ซิงห์
คำค้น : การเผาไหม้ , ดีโซฮอล์ , เครื่องยนต์ดีเซล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คณิต วัฒนวิเชียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741735405 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5983
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปรากฏการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในห้องเผาไหม้ล่วงหน้าแบบมีอากาศหมุนจากภาพที่ถ่ายด้วยระบบ endoscope การศึกษานี้ได้นับเป็นครั้งแรกในโลกที่แสดงให้เห็นรายละเอียดครอบคลุมปรากฏการณ์ของสเปรย์ดีโซฮอล์ การติดและการลามของเปลวไฟ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลของภาพถ่ายในรูปการแจกแจงความน่าจะเป็นของปรากฏการณ์เปลวไฟ การแจกแจงอุณหภูมิเปลวไฟ และการแจกแจงความเข้มข้นของเขม่าด้วยวิธี two-color method ขณะเครื่องยนต์มีความเร็วคงที่ตาม ECE-15 พร้อมเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์การปลดปล่อยความร้อนที่วัดได้จากข้อมูลความดันในห้องเผาไหม้ จากผลการศึกษานี้สรุปได้ว่าการใช้ดีโซฮอล์จะให้ระยะพุ่งที่ยาวกว่าและมีมุมสเปรย์ที่กว้างกว่าดีเซล การฉีดที่ช้ากว่าของดีโซฮอล์ส่งผลให้เห็นเปลวไฟเริ่มต้นและสิ้นสุดช้ากว่า โดยที่มีช่วงเวลาการเผาไหม้ไม่แตกต่างจากดีเซลนัก ปรากฏการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับเชื้อเพลิงดีเซล แม้ว่าจะมีความแปรปรวนสูงกว่า ให้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าและมีความเข้มข้นของเขม่าต่ำกว่าดีเซล และสามารถสรุปได้ว่าปรากฏการณ์การเผาไหม้ที่สังเกตได้จากแนวโน้มของการพัฒนาอุณหภูมิเปลวไฟซึ่งวิเคราะห์จากภาพถ่ายนี้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการปลดปล่อยความร้อนที่วิเคราะห์ได้จากข้อมูลความดันในห้องเผาไหม้

บรรณานุกรม :
พรรณรพี ซิงห์ . (2546). การศึกษาเปรียบเทียบภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในเครื่องยนต์ CI.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณรพี ซิงห์ . 2546. "การศึกษาเปรียบเทียบภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในเครื่องยนต์ CI".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณรพี ซิงห์ . "การศึกษาเปรียบเทียบภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในเครื่องยนต์ CI."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พรรณรพี ซิงห์ . การศึกษาเปรียบเทียบภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในเครื่องยนต์ CI. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.