ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการแสดงข้อมูลแบบกระจายเพื่อใช้สำหรับการร่วมมือในการผสมและวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการแสดงข้อมูลแบบกระจายเพื่อใช้สำหรับการร่วมมือในการผสมและวิเคราะห์ข้อมูล
นักวิจัย : ธีรณี อจลากุล
คำค้น : Collaborative Environment , Distributed Computing , Image Fusion , Virtual Laboratory/Classroom Parallel , การประมวลผลแบบขนาน , การผสมข้อมูลภาพ , ระบบความร่วมมือกันแบบกระจาย , ห้องทดลอง/ห้องเรียนแบบเสมือน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG4580104 , http://research.trf.or.th/node/1751
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบความร่วมมือกันแบบกระจาย แนวความคิดของสถาปัตยกรรมระบบนี้คือการทำให้ข้อมูลข่าวสารสามารถถูกผสมและตีความร่วมกันระหว่างกลุ่มนักวิจัยผู้ซึ่งอาศัยอยุ่กันคนละสถานที่ในเวลาจริง สถาปัตยกรรมถูกออกแบบบนพื้นฐานของเทคโนโลยีวัตถุแบบกระจาย COM/DCOM ซึ่งใช้สำหรับทำการแลกเปลี่ยนและกระจายข้อมูลระหว่างเครื่องลูกและเครื่องแม่บนเครื่อข่าย ในการออกแบบ ทุกๆอย่างในระบบถูกมองเป็นวัตถุ วัตถุแต่ละตัวสามารถติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูล กับวัตถุอื่นๆในระบบได้โดยผ่านจุดเชื่อมต่อ เราได้ทำการสร้างห้องแล็บวิจัยแบบเสมือนสำหรับระบบความร่วมมือกันตามสถาปัตยกรรมที่นำเสนอ โปรแกรมต้นแบบอนุญาตให้นักวิจัยจำนวนมากสามารถร่วมมือกันทำงานได้ผ่าน web-browser โดยใช้ชุดของ เครื่องมือเช่น โปรแกรมการพูดคุย, whiteboard, การแลกเปลี่ยน audio/video, การโอนย้ายไฟล์ และโปรแกรมการแบ่งปันการใช้ซอฟท์แวร์ร่วมกัน ท้ายที่สุดเราได้ทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบโดยการทดลองใช้ห้องแล็บในการทำวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัย 2 กลุ่มที่อยู่คนละสถานที่ในงานทางด้านการผสมและวิเคราะห์ข้อมูลภาพ ซึ่งผลการวิจัยได้นำเสนออัลกอริทึ่มแบบขนานใหม่สำหรับการผสมและปรับเพิ่มความชัดเจนของภาพถ่ายดาวเทียม อัลกอริทึ่มดังกล่าวสามารถที่จะถูกนำมาพัฒนาต่อเพื่อเป็นประโยชน์กับงานวิจัยทางด้าน remote sensing ในอนาคตต่อไป This research proposes the design framework of a distributed, real-time collaborative architecture. The architecture concept allows information to be fused, disseminated, and interpreted collaboratively among researchers who live across continents in real time. The architecture is designed based on the distributed object technology, DCOM. In our framework, every module can be viewed as an object. Each of these objects communicates and passes data with one another via a set of interfaces and connection points. We constructed the virtual laboratory based on the proposed architecture. The laboratory allows multiple analysts to collaboratively work through a standard web-browser using a set of tools, namely, chat, whiteboard, audio/video exchange, file transfer and application sharing. Finally, the virtual laboratory technology demonstration was performed via a collaborative research among researchers who live in different countries. The virtual laboratory was proved to be effective and the research shows a promising parallel algorithm for image fusion and enhancement. The algorithm can be further developed to serve the research in the field of remote sensing in the near future.

บรรณานุกรม :
ธีรณี อจลากุล . (2549). ระบบการแสดงข้อมูลแบบกระจายเพื่อใช้สำหรับการร่วมมือในการผสมและวิเคราะห์ข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรณี อจลากุล . 2549. "ระบบการแสดงข้อมูลแบบกระจายเพื่อใช้สำหรับการร่วมมือในการผสมและวิเคราะห์ข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรณี อจลากุล . "ระบบการแสดงข้อมูลแบบกระจายเพื่อใช้สำหรับการร่วมมือในการผสมและวิเคราะห์ข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ธีรณี อจลากุล . ระบบการแสดงข้อมูลแบบกระจายเพื่อใช้สำหรับการร่วมมือในการผสมและวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.