ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอภิปรายสาธารณะในประเทศฝรั่งเศส:ข้อคิดในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอภิปรายสาธารณะในประเทศฝรั่งเศส:ข้อคิดในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย
นักวิจัย : วรรณภา ติระสังขะ -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : รัฐศาสตร์สาร 30 ปี รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี เล่ม 1 2552 213-249.
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณภา ติระสังขะ - . (2552). การอภิปรายสาธารณะในประเทศฝรั่งเศส:ข้อคิดในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
วรรณภา ติระสังขะ - . 2552. "การอภิปรายสาธารณะในประเทศฝรั่งเศส:ข้อคิดในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
วรรณภา ติระสังขะ - . "การอภิปรายสาธารณะในประเทศฝรั่งเศส:ข้อคิดในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2552. Print.
วรรณภา ติระสังขะ - . การอภิปรายสาธารณะในประเทศฝรั่งเศส:ข้อคิดในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2552.