ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบตัวควบคุมร่วมของระบบเชิงเส้นหลายระบบ โดยคำนึงถึงสมรรถนะแบบ H2 ด้วยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบตัวควบคุมร่วมของระบบเชิงเส้นหลายระบบ โดยคำนึงถึงสมรรถนะแบบ H2 ด้วยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น
นักวิจัย : วฤต ศิลป์ศรีกุล
คำค้น : ระบบควบคุมเชิงเส้น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ วงศ์สายสุวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743470964 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5856
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์นี้พิจารณาปัญหาตัวควบคุมตัวเดียวกันสำหรับระบบเชิงเส้นหลายระบบ โดยพิจารณาสมรรถนะในเชิง H2 พร้อมทั้งได้เสนอวิธีการหาตัวควบคุมดังกล่าว โดยที่ตัวควบคุมที่ได้นี้เป็นตัวควบคุมแบบเต็มอันดับ วิธีที่เสนอนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนหาเมทริกซ์ป้อนกลับสถานะร่วม และขั้นตอนหาเมทริกซ์สังเกตสถานะร่วม ซึ่งแต่ละขั้นตอนใช้อสมการเมทริกซ์เชิงเส้นเป็นเครื่องมือในการหาคำตอบ นอกจากนี้เราได้เปรียบเทียบวิธีที่นำเสนอกับวิธี cross decomposition algorithm ซึ่งเป็นวิธีที่มีผู้เสนออยู่ก่อนแล้ว และวิทยานิพนธ์นี้รวบรวมแนวความคิด และมุมมองของปัญหาตัวควบคุมสำหรับหลายระบบอีกด้วย

บรรณานุกรม :
วฤต ศิลป์ศรีกุล . (2543). การออกแบบตัวควบคุมร่วมของระบบเชิงเส้นหลายระบบ โดยคำนึงถึงสมรรถนะแบบ H2 ด้วยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วฤต ศิลป์ศรีกุล . 2543. "การออกแบบตัวควบคุมร่วมของระบบเชิงเส้นหลายระบบ โดยคำนึงถึงสมรรถนะแบบ H2 ด้วยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วฤต ศิลป์ศรีกุล . "การออกแบบตัวควบคุมร่วมของระบบเชิงเส้นหลายระบบ โดยคำนึงถึงสมรรถนะแบบ H2 ด้วยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วฤต ศิลป์ศรีกุล . การออกแบบตัวควบคุมร่วมของระบบเชิงเส้นหลายระบบ โดยคำนึงถึงสมรรถนะแบบ H2 ด้วยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.