ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร
นักวิจัย : ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี
คำค้น : การส่องสว่างภายนอก , การส่องสว่าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741302428 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5763
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์นี้เสนอวิธีการประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคารที่ปรากฏต่อสายตาผู้สังเกตการณ์ โดยสร้างรูปทรงมาตรฐาน เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงกรวย ฯลฯ ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองของวัตถุ พร้อมกันนี้ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุที่ปรากฏต่อสายตาผู้สังเกตการณ์ ผลที่ได้จากการคำนวณแสดงเป็นภาพของแบบจำลองของวัตถุที่ปรากฏต่อสายตาผู้สังเกตการณ์ ทั้งนี้การคำนวณทั้งหมดอ้างอิงตามมาตรฐานของ CIE

บรรณานุกรม :
ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี . (2543). การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี . 2543. "การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี . "การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี . การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.