ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 6800 ระดับคำสั่ง SIM68 : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 6800 ระดับคำสั่ง SIM68 : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์
นักวิจัย : ฐิต ศิริบูรณ์
คำค้น : ไมโครโปรเซสเซอร์ -- การจำลองระบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โปรแกรม SIM68 เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ รุ่น 6800 ของบริษัทมอโตโรรา ในระดับคำสั่ง ผู้ใช้สามารถนำแฟ้มเลขฐาน 16 ที่เก็บชุดคำสั่งภาษาเครื่องของ 6800 มาทดสอบการทำงาน ก่อนไปใช้ในระบบจริง ด้วยโปรแกรม SIM68 ผู้ใช้สามารถเห็นผลของแต่ละคำสั่งที่มีต่อรีจิสเตอร์และหน่วยความจำ ผู้ใช้จะเข้าใจการทำงานของคำสั่งของ 6800 และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเอสแซมปลี

บรรณานุกรม :
ฐิต ศิริบูรณ์ . (2542). โปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 6800 ระดับคำสั่ง SIM68 : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิต ศิริบูรณ์ . 2542. "โปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 6800 ระดับคำสั่ง SIM68 : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิต ศิริบูรณ์ . "โปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 6800 ระดับคำสั่ง SIM68 : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ฐิต ศิริบูรณ์ . โปรแกรมจำลองการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ 6800 ระดับคำสั่ง SIM68 : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.