ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำกับหมวดคำสำหรับข้อความภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำกับหมวดคำสำหรับข้อความภาษาไทย
นักวิจัย : บุญเสริม กิจศิริกุล
คำค้น : การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) , ภาษาไทย -- การแปลภาษาด้วยเครื่อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5609
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้แสดงการประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติในการกำกับหมวดคำให้กับคำในคลังข้อความภาษาไทย เนื่องจากคำในภาษาไทยเขียนติดต่อกันโดยไม่มีเครื่องหมายแบ่งคำ ดังนั้นการศึกษาวิธีกำกับหมวดคำของคลังข้อความภาษาไทยจึงต้องศึกษาการตัดคำร่วมด้วย ในงานวิจัยนี้เราใช้แบบจำลองไตรแกรมทั้งในการตัดคำและการกำกับหมวดคำ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองไตรแกรมใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลในการตัดคำและการกำกับหมวดคำด้วยเปอร์เซนต์ความถูกต้องที่สูง รายงานนี้ยังแสดงการใช้ประโยชน์ของคลังข้อความที่มีหมวดคำกำกับแล้วในงาน 2 ประเภท คือ การแก้ไขคำผิดที่เกิดจาก OCR ภาษาไทยและการระบุคำที่ไม่รู้จักในภาษาไทย ผลการทดลองในงานทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการใช้คลังข้อความที่มีหมวดคำกำกับโดยให้ผลความถูกต้องที่สูงทั้งในการแก้ไขคำผิดของ OCR และการระบุคำที่ไม่รู้จัก

บรรณานุกรม :
บุญเสริม กิจศิริกุล . (2541). การกำกับหมวดคำสำหรับข้อความภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเสริม กิจศิริกุล . 2541. "การกำกับหมวดคำสำหรับข้อความภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเสริม กิจศิริกุล . "การกำกับหมวดคำสำหรับข้อความภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
บุญเสริม กิจศิริกุล . การกำกับหมวดคำสำหรับข้อความภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.