ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์
นักวิจัย : อิทธิพล ปานงาม
คำค้น : คอมพิวเตอร์กราฟิก , คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน , การสั่นสะเทือน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน , สิ่งประดิษฐ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" ใช้ภาษาแอปเปิลเบสิก เป็นภาษาหลักในการเขียนซอฟท์แวร์ได้วางแผนพื้นฐานสำหรับซอฟท์แวร์ให้สร้างโปรแกรมกราฟิกถาวรบนจอภาพละเอียดของหน้ากราฟิกเพื่อนำไปแสดงผลสองมิติของฟังก์ชั่น และสมการต่าง ๆ ที่ใช้ในวิชาการด้านการสั่นสะเทือนทางวิศวกรรมเครื่องกลและเครื่องกลเรือ รวมทั้งผลเชิงเลขที่คำนวณได้จากความสัมพันธ์ของตัวแปรในฟังก์ชั่น ซอฟท์แวร์นี้ทำงานแบบโต้ตอบผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถบรรจุสมการเพื่อใช้ศึกษาได้ โครงสร้างของโปรแกรม ภาพการไหลของคำสั่งและรายละเอียดมีปรากฏในรายงานนี้ พร้อมทั้งคำอธิบายอย่างสมบูรณ์ในแง่วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนของโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปแก้ไขดัดแปลงในอนาคตตามความต้องการได้ ตัวอย่างของปัญหาการสั่นสะเทือนรวมทั้งผลลัพธ์และการถกแถลงได้มีไว้ให้เพื่อที่สามารถนำไปทำเป็นตำราแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในอนาคตถ้ามีความต้องการ ได้เขียนโปรแกรมควบคุมการใช้งานทั้งหมดเพื่อให้ซอฟท์แวร์ทำงานตามรายการคำสั่งได้ นอกจากนี้ได้นำซอฟท์แวร์นี้ไปทดสอบและใช้ในการสอนนิสิตปีที่ 4 อยู่หลายปี และมีผลเป็นที่น่าพอใจ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมาคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เริ่มเข้าข่ายล้าสมัยสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกอบกับเครื่องมีหน่วยความจำเพียง 64 K ซึ่งไม่เพียงพอกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงได้ริเริ่มแสวงหาฐานการทำงานอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน และพบว่าซอฟท์แวร์ MathCAD 2.5 ทำงานบนเครื่อง IBM PC สามารถทำงานได้ดีกว่า กล่าวคือสามารถเขียนข้อความสมการ คำนวณ เสนอผลการคำนวณเป็นตารางและกราฟิกได้ในหน้างานเดียวกัน จึงได้ทดลองสร้างชุดการเรียนการสอนที่มีการอธิบายวิชาการและคำนวณแบบโต้ตอบได้ซอฟท์แวร์รุ่นสูงขึ้นไปของ MathCAD สามารถทำงานบนโปรแกรม Micro Soft Windows ได้และท้ายที่สุดได้นำไปใช้สอนได้ผลเป็นอย่างดี

บรรณานุกรม :
อิทธิพล ปานงาม . (2537). ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิพล ปานงาม . 2537. "ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิพล ปานงาม . "ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
อิทธิพล ปานงาม . ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.