ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินและเปรียบเทียบการป้องกันจุดอ่อนของระบบลินุกซ์โดยการเพิ่มความแข็งแกร่งกับการใช้แอลเอสเอ็ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินและเปรียบเทียบการป้องกันจุดอ่อนของระบบลินุกซ์โดยการเพิ่มความแข็งแกร่งกับการใช้แอลเอสเอ็ม
นักวิจัย : รัศมีทิพย์ วิตา
คำค้น : ลีนุกซ์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) , ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741745443 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5568
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ความผิดพลาดของการรักษาความปลอดภัยในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในองค์กร หมายถึงความเสียหายอย่างมากสำหรับองค์กร ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีต่อระบบ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากปัญหาดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้มีแนวคิดและงานวิจัยในการป้องกันความเสียหายดังกล่าว โดยการเพิ่มความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบปฏิบัติการ เมื่อศึกษาจากระบบปฏิบัติการลินุกซ์ พบว่ามี 2 แนวทาง แนวทางหนึ่งคือ การเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบ ส่วนอีกแนวทางหนึ่งคือเปลี่ยนแปลงการควบคุมการเข้าถึงของระบบ ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดช่องทางในการโจมตีระบบ ในงานวิจัยนี้ จึงได้ทำการวิเคราะห์ความสามารถในการป้องกันจุดอ่อนในรูปแบบต่างๆ โดยทำการคัดเลือกและจัดกลุ่มให้กับรายการของจุดอ่อนที่พบในระบบลินุกซ์ที่มีการรวบรวมในรายการซีวีอี และทำการวิเคราะห์การทำงานของการเสริมความปลอดภัยในระบบลินุกซ์ในการเพิ่มความแข็งแกร่ง และการใช้แอลเอสเอ็ม ซึ่งเป็นโครงร่างสำหรับการเพิ่มเติมการควบคุมการเข้าถึงของลินุกซ์ เพื่อทำการประเมินลักษณะของจุดอ่อนที่วิธีการเสริมความปลอดภัยในแต่ละแบบสามารถป้องกันได้ ซึ่งจากการวิจัย สามารถสรุปได้ว่า การเสริมความแข็งแกร่ง และการใช้แอลเอสเอ็ม มีความสามารถในการป้องกันจุดอ่อนในลักษณะที่ต่างกัน โดยการเสริมความแข็งแกร่ง สามารถป้องกันจุดอ่อนได้มากกว่า

บรรณานุกรม :
รัศมีทิพย์ วิตา . (2546). การประเมินและเปรียบเทียบการป้องกันจุดอ่อนของระบบลินุกซ์โดยการเพิ่มความแข็งแกร่งกับการใช้แอลเอสเอ็ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัศมีทิพย์ วิตา . 2546. "การประเมินและเปรียบเทียบการป้องกันจุดอ่อนของระบบลินุกซ์โดยการเพิ่มความแข็งแกร่งกับการใช้แอลเอสเอ็ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัศมีทิพย์ วิตา . "การประเมินและเปรียบเทียบการป้องกันจุดอ่อนของระบบลินุกซ์โดยการเพิ่มความแข็งแกร่งกับการใช้แอลเอสเอ็ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
รัศมีทิพย์ วิตา . การประเมินและเปรียบเทียบการป้องกันจุดอ่อนของระบบลินุกซ์โดยการเพิ่มความแข็งแกร่งกับการใช้แอลเอสเอ็ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.