ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจเยื่อหุ้มปอดเพื่อวินิจฉัยภาวะสารน้ำในโพรงปอดที่มีสาเหตุมาจากวัณโรค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจเยื่อหุ้มปอดเพื่อวินิจฉัยภาวะสารน้ำในโพรงปอดที่มีสาเหตุมาจากวัณโรค
นักวิจัย : กมล แก้วกิติณรงค์
คำค้น : วัณโรค , วัณโรคเยื่อหุ้มปอด , ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส , เยื่อหุ้มปอด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฉันชาย สิทธิพันธุ์ , สมหญิง ธัมวาสร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741310153 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5519
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาถึงการใช้เทคนิคพีซีอาร์ในการตรวจเยื่อหุ้มปอดในผู้ป่วยที่มีสารน้ำในโพรงปอดเพื่อวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอด โดยศึกษาแบบไปข้างหน้า ในผู้ป่วยที่มีสารน้ำในโพรงปอดแบบเอกซูเดทที่มีเซลล์ ลิมโฟซัยท์เด่นรายใหม่ที่มาตรวจรักษาที่หน่วยโรคปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตรวจสารน้ำในโพรงปอดและเยื่อหุ้มปอด เก็บข้อมูลการเพาะเชื้อวัณโรค การย้อมสีทนกรด และการตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อหาสาเหตุของสารน้ำในโพรงปอด ได้ศึกษาการใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจหา สายพันธุกรรม IS6110 ที่จำเพาะต่อเชื้อวัณโรคในน้ำเจาะปอดและเยื่อหุ้มปอด ผลการศึกษา ผู้ป่วย 59 รายได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มปอด 36 ราย และจากสาเหตุอื่นๆ 23 ราย การตรวจพีซีอาร์ของเยื่อหุ้มปอดพบใน 27 รายของผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มปอด คิดเป็นความไวเท่ากับ 75% และมีความจำเพาะเท่ากับ 100% การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจเยื่อหุ้มปอด เป็นวิธีที่ดีในการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอด ในผู้ป่วยที่มีสารน้ำในโพรงปอดแบบเอกซูเดทที่มีเซลล์ลิมโฟซัยท์เด่น

บรรณานุกรม :
กมล แก้วกิติณรงค์ . (2543). การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจเยื่อหุ้มปอดเพื่อวินิจฉัยภาวะสารน้ำในโพรงปอดที่มีสาเหตุมาจากวัณโรค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมล แก้วกิติณรงค์ . 2543. "การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจเยื่อหุ้มปอดเพื่อวินิจฉัยภาวะสารน้ำในโพรงปอดที่มีสาเหตุมาจากวัณโรค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมล แก้วกิติณรงค์ . "การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจเยื่อหุ้มปอดเพื่อวินิจฉัยภาวะสารน้ำในโพรงปอดที่มีสาเหตุมาจากวัณโรค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
กมล แก้วกิติณรงค์ . การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจเยื่อหุ้มปอดเพื่อวินิจฉัยภาวะสารน้ำในโพรงปอดที่มีสาเหตุมาจากวัณโรค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.