ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก
นักวิจัย : ก้องศักดิ์ จงเกษมวงศ์
คำค้น : การเรียนรู้ของเครื่อง , แบคพรอพาเกชัน (ปัญญาประดิษฐ์) , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , ต้นไม้ตัดสินใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเสริม กิจศิริกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741300808 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2543

การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจเป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องวิธีการหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เมื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจจากข้อมูลสอน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวนนั้น ต้นไม้ตัดสินใจที่ได้อาจอิงกับข้อมูลมากเกินไป ทำให้ต้นไม้ตัดสินใจที่ได้มีขนาดใหญ่มาก และอาจใช้งานได้ไม่ดีกับข้อมูลใหม่ในอนาคต เทคนิคทั่วไปสำหรับแก้ไขการอิงกับข้อมูลมากไป ก็คือ การตัดเล็มต้นไม้ตัดสินใจ วิธีการต่างๆ สำหรับการตัดเล็มต้นไม้ตัดสินใจได้ถูกนำเสนอ ทุกวิธีการจะทำโดยการตัดโนดบางโนดออกจากต้นไม้เพื่อลดขนาดของต้นไม้ แต่ในบางครั้งโนดที่ตัดไปนั้นอาจมีความสำคัญอยู่ หรืออาจจะมีประโยชน์ในการแยกแยะข้อมูลในอนาคต งานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการใหม่ ที่ให้น้ำหนักแก่โนดตามความสำคัญของโนดนั้นๆ เรียกวิธีการนี้ว่าการตัดเล็มอย่างอ่อน ระดับความสำคัญหรือน้ำหนักของโนดหนึ่งๆ จะได้มาจากแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก ผลการทดลองกับข้อมูลทั้งหมด 20 ชุดข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบวิธีการที่นำเสนอกับต้นไม้ตัดสินใจที่ไม่ได้ทำการตัดเล็ม และต้นไม้ตัดสินใจที่ทำการตัดเล็ม สรุปได้ว่าผลของงานวิจัยนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

บรรณานุกรม :
ก้องศักดิ์ จงเกษมวงศ์ . (2543). การตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องศักดิ์ จงเกษมวงศ์ . 2543. "การตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องศักดิ์ จงเกษมวงศ์ . "การตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ก้องศักดิ์ จงเกษมวงศ์ . การตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.