ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของรังไหม sericin+ (HD9970.5.ค73ท9 ภ637 2555)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของรังไหม sericin+ (HD9970.5.ค73ท9 ภ637 2555)
นักวิจัย : ภาณุพัฒน์ องค์ชัยวัฒนะ , หัสณัฏฐ์ มังคลานนทชัย , จรูญชัย ธรรมพิพัฒน์
คำค้น : อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง -- ไทย , ผลิตภัณฑ์สมุนไพร -- ไทย , เซริซิน , การวางแผนธุรกิจ -- ไทย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/6451
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาณุพัฒน์ องค์ชัยวัฒนะ , หัสณัฏฐ์ มังคลานนทชัย , จรูญชัย ธรรมพิพัฒน์ . (2555). ธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของรังไหม sericin+ (HD9970.5.ค73ท9 ภ637 2555).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ภาณุพัฒน์ องค์ชัยวัฒนะ , หัสณัฏฐ์ มังคลานนทชัย , จรูญชัย ธรรมพิพัฒน์ . 2555. "ธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของรังไหม sericin+ (HD9970.5.ค73ท9 ภ637 2555)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ภาณุพัฒน์ องค์ชัยวัฒนะ , หัสณัฏฐ์ มังคลานนทชัย , จรูญชัย ธรรมพิพัฒน์ . "ธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของรังไหม sericin+ (HD9970.5.ค73ท9 ภ637 2555)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555. Print.
ภาณุพัฒน์ องค์ชัยวัฒนะ , หัสณัฏฐ์ มังคลานนทชัย , จรูญชัย ธรรมพิพัฒน์ . ธุรกิจร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของรังไหม sericin+ (HD9970.5.ค73ท9 ภ637 2555). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2555.