ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนกำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนกำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.
นักวิจัย : วิจิตรา พรหมพันธุม -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2508
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา พรหมพันธุม - . (2508). การวางแผนกำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย..
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
วิจิตรา พรหมพันธุม - . 2508. "การวางแผนกำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
วิจิตรา พรหมพันธุม - . "การวางแผนกำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2508. Print.
วิจิตรา พรหมพันธุม - . การวางแผนกำลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย.. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2508.