ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
นักวิจัย : ชยสร สวนสมจิตร
คำค้น : ระบบคำบรรยายแบบซ่อนได้ , เครื่องเข้ารหัสคำบรรยายภาพแบบซ่อนได้ , รายการโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอกชัย ลีลารัศมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741797508 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5368
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพแบบซ่อนได้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องเข้ารหัสคำบรรยายภาพแบบซ่อนได้ และโปรแกรมช่วยสร้างคำบรรยาย เครื่องเข้ารหัสคำบรรยายภาพแบบซ่อนได้สามารถแทรกรหัสคำบรรยายตามมาตรฐาน PAL 18 Closed Caption Video และอ่านรหัสเวลาแบบ LTC เพื่อใช้กำหนดเวลาของคำบรรยายได้ สัญญาณวีดิทัศน์ขาออกของเครื่องเข้ารหัสถูกออกแบบให้มีคุณภาพสำหรับงานออกอากาศ ส่วนโปรแกรมช่วยสร้างคำบรรยายสามารถสร้างแฟ้มคำบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ, จำลองผลการแทรกคำบรรยาย และควบคุมเครื่องเข้ารหัสคำบรรยายได้ ระบบที่พัฒนาขึ้นถูกทดสอบและเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามท้องตลาดต่างประเทศ เครื่องเข้ารหัสคำบรรยายที่พัฒนาขึ้นมีค่าความไหวทางเวลาต่ำกว่า 11.2 ns ผลต่างอัตราขยายมีค่า 0.9% ผลต่างเฟสมีค่า 0.7 ํ และมีการเบี่ยงเบนสูงสุดของอัตราขยายในช่วงความถี่ 150 kHz ถึง 5.8 MHz เท่ากับ 1.07 dB

บรรณานุกรม :
ชยสร สวนสมจิตร . (2545). การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชยสร สวนสมจิตร . 2545. "การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชยสร สวนสมจิตร . "การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชยสร สวนสมจิตร . การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.